Latijn

Latijn-Talen

Moderne vreemde talen (Frans, Engels en in de derde graad ook Duits) vormen in deze studierichting uiteraard een belangrijke component.  De nadruk ligt bij de taalvakken op de communicatieve vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Latijn-Wiskunde

In Latijn-Wiskunde zal je de wiskundige redeneertaal verfijnen. Je wordt geconfronteerd met problemen met een hogere moeilijkheidsgraad en je ontwikkelt een wiskundige denkmethode. Je wordt uitgedaagd om wiskundige problemen zelfstandig aan te pakken.

Latijn-Wetenschappen
(enkel 3e graad)

Je bestudeert de leerinhouden van de wetenschappelijke vakken Chemie, Fysica en Biologie uitgebreider en je zal ook vaker wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Wiskundig inzicht is een vereiste om proeven juist te analyseren en wetenschappelijke oefeningen op te lossen.

Klaar om jouw Talent te ontdekken?