Troeven

Ruime keuze aan studierichtingen

We bieden een ruime keuze aan studierichtingen binnen de studiedomeinen STEM, Economie en Organisatie, Talen en Cultuur, Mens en Maatschappij in zowel ASO, BSO als TSO! Samen gaan we op zoek naar de studierichting waarin jij kan schitteren!

Moderne leerinfrastructuur

Onze campus heeft een moderne leerinfrastructuur, aangepast aan het onderwijs van de 21ste eeuw.  Onze praktijkateliers kregen dit jaar van de onderwijsinspectie zelfs een grote onderscheiding!

Baas van je eigen lessenrooster met het modulesysteem (enkel ASO)

Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde,…  een heleboel vakken volg je als leerling verplicht.  Leerlingen van de tweede en derde graad ASO krijgen op Campus Speelhof echter ook de kans om twee lesuren per week zelf  een lesmodule te kiezen (telkens twee modules per schooljaar binnen een ruim aanbod). 

Het modulesysteem geeft leerlingen de mogelijkheid om hun schooltraject zelf in handen te nemen.  Ze kunnen ervoor opteren om hun horizon te verruimen of om hun kennis voor bepaalde vakgebieden te verdiepen.   

In de tweede graad ligt het accent bij het modules op het ontdekken van je talenten en interesses.  Expressie, mindfulness, creatief schrijven, ICT-knowledge, EHBO,… Jouw talent ontdek je in onze school. 

Met het oog op de voorbereiding op het hoger onderwijs ligt de nadruk in de derde graad meer op het uitdiepen van je kennis voor bepaalde vakgebieden.

Leerlingenbegeleiding

We zetten sterk in op leerlingenbegeleiding op maat, met oog voor de specifieke noden en ondersteuningsbehoeften van elke leerling. Je kan bij de leerlingenbegeleiders terecht voor:

  • hulp bij je studiekeuze
  • individuele begeleiding wanneer je wilt
  • sleutelen aan je studiemethode
  • een luisterend oor wanneer je je echt niet goed in je vel voelt

Leerateliers

Slaag je er maar niet in om je werk goed te plannen? Krijg je een punthoofd van het maken van schema’s en samenvattingen? De begeleiders van de naschoolse leerateliers bieden je ondersteuning bij het leren en studeren en reiken je heel wat tips en tricks aan om mee aan de slag te gaan.

Intensieve samenwerking met bedrijven, hoger onderwijs en organisaties

De intensieve samenwerking met de bedrijfswereld, het hoger onderwijs en externe organisaties geeft ons onderwijs nog sterker vorm en inhoud. We onderhouden ook nauwe contacten met lokale bedrijven en handelaars, samen staan we immers sterker.

Eigentijds openleercentrum

Eigentijds openleercentrum met ICT-materiaal en een ruim aanbod van uitleenbare boeken, magazines, kranten, CD’s, DVD’s,… Tijdens pauzes kunnen leerlingen hier terecht om in alle rust te studeren of te lezen.

Schoolreizen

Barcelona, Boedapest, Krakau, Berlijn,…  Keuzestress voor de schoolreis duikt steevast op bij  onze laatstejaars! Maar ook onze vierdejaars trekken er een week op uit.  Zij kunnen kiezen voor de GWP aan zee, sporten in de Bosberg (Houthalen-Helchteren) of voor Gent.

Leerplatform Smartschool

Het intensief gebruik van het digitale leerplatform Smartschool geeft ouders de mogelijkheid om het leerproces van hun kind op de voet te volgen.  De cijfers van toetsen en taken zijn via Smartschool meteen zichtbaar, maar ook de (studie)houding van elke leerling wordt er duidelijk en transparant in kaart gebracht.

Leerlingenparlement

Op onze campus luisteren we naar de stem van de leerlingen! Een enthousiast en geëngageerd leerlingenparlement geeft mee vorm aan een warme en levende school. Samen zetten we o.a. onze schouders onder een het gezondheidsbeleid op school en werkten we mee aan het uittekenen van de vernieuwde speelplaats. 

Klaar om jouw Talent te ontdekken?