Menu Close

3de jaar Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

Iets voor jou?

Ben jij geboeid door de mens en onze samenleving? Wil je ontdekken waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen tegenover elkaar? Fascineert de werking en ontwikkeling van onze maatschappij jou? Bekijk jij wat er rondom jou gebeurt met kritische interesse? Ben je sociaal voelend, nieuwsgierig en onderzoekend van aard? Denk je graag na over wat ons als mens beweegt en verbindt? Dan is Maatschappij- en Welzijnswetenschappen een geschikte studierichting voor jou!

Jouw lessentabel?

3e jaar
Algemene vorming Levensbeschouwing 2
LO 2
Nederlands/Nedflex* 5
Engels 3
Frans 3
Toegepaste Informatica 1
Wiskunde 2
Natuurswetenschappen 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Burgerschap
Specifieke vorming Gedragswetenschappen 6
Cultuurwetenschappen 6
Filosofie 1
Update / Upgrade Frans 1
Wiskunde 1
32

Accenten?

In de specifieke vakken Gedragswetenschappen, Cultuurwetenschappen en Filosofie bestudeer je mens en maatschappij vanuit verschillende wetenschap-pelijke invalshoeken (Sociologie, Psychologie, Filosofie, Pedagogie, Kunstweten-schappen …).

Tijdens de lessen Cultuur- en Gedragswetenschappen bestudeer je o.a. de individuele ontwikkeling van de mens, groepsdynamiek, menselijke emoties,…

Maar ook de (hedendaagse) samenleving komt aan bod: individualisering, globa-lisering, machten,… Ook over de werking en invloed van communicatie en media ontdek je alles.

Het vak Filosofie laat je kennismaken met de fascinerende wereld van de filoso-fie. Je analyseert toonaangevende filosofische visies en leert nadenken over ethi-sche vraagstukken (mens versus natuur, vrijheid versus determinisme …).

De focus ligt in deze studierichting op de kritische en wetenschappelijke ana-lyse. Je leert kritisch reflecteren en kan een gefundeerd standpunt innemen.

De studierichtingen Humane Wetenschappen en Maatschappij- en Wel-zijns-wetenschappen zijn erg gelijkaardig. Wat is nu het onderscheid? Het lessenpakket Filosofie is uitgebreider in de studierichting Humane Wetenschap-pen en ook Kunst komt er extra aan bod. Maatschappij- en Welzijnswetenschap-pen is (in tegenstelling tot Humane Wetenschappen) een domeingebonden studierichting. Dit betekent dat de basisleerstof voor enkele vakken niet wordt uitgediept en je meer tijd krijgt om de leerstof te verwerken en in te oefenen.

Jouw toekomst?

De logische vervolgkeuze in de derde graad is Welzijnswetenschappen. Je kan ook kiezen voor een andere studierichting in het domein ‘Maatschappij & Wel-zijn’, zowel Humane Wetenschappen, Opvoeding en Begeleiding als Gezondheidszorg behoren tot de mogelijkheden.

De studierichting Welzijnswetenschappen stoomt je klaar voor opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Zowel een academische bachelor (bvb. Psychologie, Pedagogie) als een professionele bachelor (Sociaal Werk, Onderwijs, Verpleegkunde, Ergotherapie, Logopedie …) behoren tot de mogelijkheden.

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?