Menu Close

5de jaar Basiszorg en Ondersteuning

Iets voor jou?

Zit zorgen voor anderen in jouw aard? Ben je sociaal ingesteld? Werk je graag met baby’s, peuters, andersvaliden, bejaarden…? Dan is deze studierichting echt iets voor jou!

Het vak Verzorging omvat de theoretische en praktische benadering van de kinder- en bejaardenverzorging, gezondheidsleer en hygiënische verzorging. Er is aandacht voor beroepsethiek, arbeids- en sociale zekerheidsrecht, de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg en voor de sociale voorzieningen. In het vak Opvoedkunde is er bijzondere aandacht voor de sociale vaardigheden.

 

Tijdens de praktijklessen Verzorging en Opvoedkunde leer je:

· de verzorgingstechnieken in de praktijk in de verschillende fasen toepassen op de baby’s, peuters en kleuters, bejaarden en andersvaliden;

· Alle theoretische en praktische kennis tijdens de stage in bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, peutertuinen en de thuiszorg toepassen;

· zelfstandig en verantwoord functioneren in verschillende zorgsituaties.

 

Pluspunten specialisatiejaar Kinderzorg/Thuis- en Bejaardenzorg?

Deze specialisatiejaren geven aan de leerlingen de kans om een diploma secundair onderwijs te behalen zodat ze makkelijk(er) kunnen instappen in de arbeidswereld (zij kunnen zich vestigen als onthaalmoeder …). De blokstage is een bron van ervaring en de perfecte voorbereiding op paramedische studies (bvb. verpleegkunde). Door de stages krijg je een stevige basis die de vlotte instroom in de arbeidswereld garandeert.

 

De specialisatiejaren kunnen op onze campus ook in het traject ‘duaal leren’ worden gevolgd. De klassenraad adviseert je bij het maken van een keuze voor het reguliere traject of het duale traject.

Jouw lessentabel?

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 1
Frans 2
Engels 1
PAV A* 3
PAV B* 4
Voeding 3
Verzorging 4
Opvoedkunde 4
Expressie
Stage 8
Totaal 34

*De vakken PAV A en PAV B worden projectmatig aangeboden. PAV A: Toegepaste informatica, wiskunde, natuurwetenschappen en aardrijkskunde PAB B: Nederlands, burgerschap, geschiedenis, artistieke expressie

Jouw toekomst?

· op de arbeidsmarkt is de vraag naar goede arbeidskrachten in de verzorgende sector groter dan ooit werkzekerheid is dus gegarandeerd.

· de veroudering van de bevolking doet de vraag naar afgestudeerden in de verzorgingssector toenemen.

· je kan ongetwijfeld werk vinden als kinderverzorgster in de kinderdagverblijven, als onthaalmoeder, hulp in de kleuterklas, als gezinshulp in de thuiszorg, als gehandicaptenverzorgster in dagcentra, in beschutte werkplaatsen, in gezinsvervangende tehuizen…

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?