Menu Close

5de jaar Humane Wetenschappen

Iets voor jou?

De focus ligt in deze studierichting op de observatie en kritische en wetenschappelijke analyse van maatschappelijke thema’s en menselijke gedragingen. Je leert kritisch reflecteren en kan een gefundeerd standpunt innemen.

In de lessen Gedrags- en Cultuurwetenschappen, Kunst en Filosofie bestudeer je mens & maatschappij vanuit meerdere wetenschappelijke invalshoeken.

Tijdens de lessen Gedragswetenschappen bestudeer je o.a. de individuele ontwikkeling van de mens, de dynamiek tussen mensen, menselijke emoties,… De manier waarop het individu functioneert in een samenleving staat centraal. De verschillende facetten van de samenleving komen in het vak Cultuurwetenschappen aan bod: individualisering, globalisering, machts(on)evenwichten, sociale stratificatie, secularisering, sociale mobiliteit,… Ook over de werking en invloed van communicatie en media ontdek je alles.

De studierichtingen Humane Wetenschappen en Welzijnswetenschap-pen zijn erg gelijkaardig. Wat is het onderscheid? Het lessenpakket Wiskunde en Engels is uitgebreider in de studierichting Humane Wetenschappen. Ook het vak Kunst komt extra aan bod. In de studierichting Welzijnswetenschappen is er een extra focus op de vakken Gedrags- en Cultuurwetenschappen. Ook het lessenpakket Natuurwetenschappen is uitgebreider. Welzijnswetenschappen is (in tegenstelling tot Humane Wetenschappen) een domeingebonden studierichting. Dit betekent dat de basisleerstof voor enkele vakken niet wordt uitgediept en je dus meer tijd krijgt om de leerstof te verwerken en in te oefenen.

Jouw lessentabel?

Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 3
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Burgerschap/EFC
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Kunst 1
Filosofie 2
Gedragswetenschappen 3
Cultuurwetenschappen 2
Module (keuzevakken)
Totaal 32

Het kostenplaatje?

Meer informatie over het kostenplaatje van deze studierichting vind je in het schoolreglement

Klaar om jouw Talent te ontdekken?